Automated Valuation Model

Beschikbaar via het Matrixian platform

Het Automated Valuation model

Als specialist op het gebied van vastgoeddata en Machine Learning hebben wij in eigen beheer een Automated Valuation Model (AVM) ontwikkeld. Met ons AVM voor 42 landen berekenen we de marktwaarde van woningen ter ondersteuning van taxatie- en hypotheekverstrekkingsprocessen. Zo kunt u bijvoorbeeld WOZ-waardes vaststellen, taxatierapporten onderbouwen en/of onderpand waarderen.

Werkwijze Automated Valuation Model

Ons AVM is getraind om huidige woningwaardes vast te stellen van één of meerdere vastgoedobjecten. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van Machine Learning technologie dat wordt gevoed door diverse informatie over het te waarderen object, zoals bouwjaar, oppervlakte, energielabel en woningtype. Ook worden locatiekenmerken, buurtgegevens, marktontwikkelingen en historische transactieprijzen van referentiewoningen meegenomen in het model. De data die wij hiervoor gebruiken gaan terug tot 1995.

Voordelen

  • Gebaseerd op onze wereldwijde vastgoeddatabase (42 landen)
  • Efficiëntere hypotheekverstrekking
  • Effectievere marketing en klantenbehoud
  • Fraudedetectie en risicorapportages
  • Portfolio analyses
  • Efficiëntere en extra toets op fysieke taxaties
  • Beoordeling van ontvangen WOZ-waarden

Modelwaardes afnemen?

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn hebben wij ons AVM op verschillende manieren beschikbaar gesteld. Marktwaardes zijn te verkrijgen middels een batchbestand, API of woningwaarderapport. Neem hiervoor contact op of maak een gratis account aan op het Matrixian platform, waar u deze direct van ons kunt afnemen.

Kwaliteitswaarborging

Bij het berekenen van een marktwaarde gaat ons AVM uit van normale verkoopomstandigheden. Zo wordt er enkel gekeken naar particuliere transacties. Bijzonderheden als familietransacties, executieverkopen of andere uitschieters die de representativiteit van een woningwaarde in twijfel kunnen trekken worden niet meegenomen in ons model.

Om de hoge kwaliteit van ons AVM te waarborgen is het noodzakelijk dat het model continu van actuele en betrouwbare gegevens wordt voorzien. Dit realiseren wij door ons model maandelijks te ‘hertrainen’ met de nieuwste vastgoeddata. Hiervoor splitsen we onze dataset willekeurig op in een training- en validatieset. De validatieset wordt na de training gebruikt om eventuele bias (vertekening van de steekproef) te voorkomen. We zetten de voorspellingen af tegen de werkelijke transactieprijzen en berekenen verschillende statistieken zoals het gemiddelde, de mediaanafwijking en de spreidingscoëfficiënt.

Audit Erasmus Universiteit

Naast de maandelijkse interne toets laten wij ons jaarlijks toetsen door de Erasmus Universiteit. Deze onafhankelijke toetsing laten wij uitvoeren om de kwaliteit van onze AVM op het hoogste niveau te waarborgen. Daarnaast hechten wij veel waarde aan het vertrouwen dat onze klanten in ons hebben en zijn wij van mening dat transparantie en controleerbaarheid hiervoor essentiële graadmeters zijn.

ISAE 3402 type II certificaat

Met het ISAE 3402 type II certificaat laten wij onze klanten wederom zien dat de marktwaardes die zij aan ons uitbesteden in  goede handen zijn.

 

Ons AVM is beschikbaar voor 42 landen.

Bart Meijer

Bart Meijer

Business Development Manager

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden?

Graag bekijken wij samen met u de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op.